Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Framtidens skola?'

DSC01814

 

Så var man tillbaks här igen. Härligt! Trots att jag inte bloggat här har jag INTE legat på latsidan. Nej har pluggat IKT på distans på IT-universitetet samtidigt som jag jobbat 100%. Känns bra att ha fått lite teoretiska argument för min”tro” på att integrera IKT i det vardagliga arbetet.Att läsa sätter igång en massa funderingar kring framtidens skola och dess nuvarande utformning.Jag har blivit ännu mer övertygad om att organisationsformen i dagens skola måste förändras för att bättre tillgodose våra underbara elevers behov. Vi behöver ändra grundstrukturen på hela utbildningsgången! Fler terminer istället för två (barnen behöver vara lediga för skörden……...NOT!) En 40-timmarsvecka där skolan kan disponera en större del av de anställdas tid, så att samarbete som gynnar barnens kunskapsutveckling blir mer möjligt. Då kan man också organsiera en flexibelare resursfördelning som förändras löpande under året. Tiden som finns tillgänglig i skolan behöver bli mer tillgänglig i skolan. Vi behöver vända hela skoltänket till mål- metod- resurs och inte som idag: Resursfördelning (läs tjänstefördelning..), metod (vilken metod man erbjuds beror på vilken lärare man får, dvs IT-rädd lärare ingen IT!) & mål . Digital kompetens som tränar barnen till medienavigering behöver lyftas fram och få mer status. IT -arbetet i skolorna måste flytta fokus från “nöje” till nytta och kompetens (fast det kommer ju fortfarande vara lika kul!)J En tydligare målfokuserning och måldialog på IT-arbetete behöver in i klassrummen. Tex. Vilka kursplansmål tränar jag på när jag arbetar med Photostory? Jag är helt övertygat om att vi är på rätt väg och att skolan om 10 år kommer att se helt annorlunda ut. Det ska bli fantastiskt spännade att få vara med om den processen! Vilken tur vi har som jobbar med ständiga förändringsprocesser, utveckling och kunskapsförmedling. Vi behöver ju aldrig ha långtråkigt!

Levla tillsammans!

ScreenHunter 03 Sep. 15 05

Har precis läst en fantastiskt bra bok om hur du får IUP-arbetet att bli precis det som grundtanken från början var: En levande social aktivitet som sker i etts ammanhang, gärna samspel med andra. Boken heter Bland mentorer, IUP & utvecklinsgzoner och är skriven av Leif Strandberg ( som även har skrivit Vygotskij i praktiken). Vi lär oss när vi befinner oss i ett dynamiskt samspel med andra människor. Det är då vi utvecklar kunskaper! Det är då vi når nya utvecklingszoner. Att lära innebär bl.a. förmågan att föra alltmer komplicerade och kunskapsrika samtal med sig själv och andra. IUP handlar om precis samma sak. Att med hjälp av andra människor ta sig från en utvecklingszon till en annan. Från ett kursplansmål till ett annat. “Att levla” som dataspelande barn uttrycker det. Tyvärr har IUP en tendens att i skolsammanhang och nationella debatter förpassas till att handla om ett fysiskt redskap ( själva dokumentet IUP) istället för som det är en social aktivitet. Egentligen handlar IUP väldigt lite om ett fysisk redskap (dokumentet), utan det är mer en fråga om att med hjälp av låta kulturella & intellektuella redskap låta individen designa sin egen kunskap. Resultatet av denna design blir IUP. För mig är detta ett praktiskt exempel på sociokulturell kunskapsteori när den är som bäst!

Blåa kullar

 

 

Denna termin har vi startat en långsiktig förändringsprocess i vår kommun. Vi ska under minst ett års “processande” utveckla verktyg och kunskap för att kunna arbeta med formativ bedömning i vår vardag. Målet är givetvis att skapa ännu godare förutsättningar för våra elever att bli stärkta i sin lärandeprocess och att få ännu fler att lyckas nå sina skolmål och livsmål.Tanken är att vi under resans gång också ska komma överens om ett gemensamt bedömningsspråk att använda i de skriftliga omdömmerna, skapa någon form av bedömningsmatriser och bli mera likvärdiga i vår syn på kursplanernas budskap.

Processen leds av Jan Blomgren på Didaktikcentrum. En lärare & en rektor på varje F-6 & 7-9 skola deltar i en processledarutbildning 6 ggr under hela läsåret. På varje utbildningstillfälle får lärarna och rektorerna en “hemläxa”. Efter varje processledarträff håller man en liknade träff för personalen på sin skola och presenterar hemläxan så att den når ut till eleverna. Jag har förmånen attt få delta som processledare och det är oerhört spännande att få följa utvecklingen. Igår hade vi första träffen med hela skolan. Det var lite nervöst och ovant att hålla i en “pedagogisk eftermiddag” för hela skolan. Det här med kursplaneläsning, bedömning & skriftliga omdömmen är som bekant en liten het potatis. Härliga diskussioner blev det!

Jag har en egen privat vision om detta arbete. Jag drömmer att på lång sikt kommer den formativa bedömningen & IUP:s intrång i den svenska skolans organisation och värld skapa en skolrevolution. Jag drömmer om en skola som inte är organiserad och utformad för ett bondesamhälle .Jag drömmer om en skola dör kompetenser lyfts fram, stället för ämnen. En skola där man får lov att utvecklas i sin egen takt, även om det tar mer /mindre än 9 år! En skola som inte utbildar så mycket för att man ska klara nästa steg i skolan, utan siktar mot framtidsbehoven för varje individ.Jag drömmer om att skolan inte längre kommer att ha två låååånga terminer, utan kanske tre med lika mycket lov däremellan så att eleverna får en lugnare årsrytm. Lärarna och eleverna har flexiblare arbetstider som medför att det finns tid att mötas och utvecklas. Kanske 40 -timmars för lärararna & flex för eleverna. Jag hoppas mina drömmar slår in! Vad drömmer DU om?

Har övertagit bloggstafetten från Bubbles. Hon ställde de ntressanta och för mig mycket aktuella frågorna:

Hur ser du på att en klass “bloggar”. Jagg tänker på PuL (personuppgiftslagen) hur hanterar man det? I en klassblogg kan ju elever utelämnas, jag tänker på tex. man kan ”se” skrivförmåga, nivå på det som är skrivet och filmer hur sprids de?

För mig är klassbloggar ett oerhört stimulerande och utvecklande arbetssätt. Jag ser på klassbloggar som ett viktigt kommunikationsvertyg vilket stimulerar elevernas språkutveckling och lust att språka. Jag har själv två klassbloggar här på pedblog (skageracksfyror & skageracksfour). Den ena bloggen är på engelska med syftet att med hjälp av IKT utveckla barnens språk och att få kulturutbyte med andra jämnåriga i världen.Den andra är på svenska och lite av en dagboksplattform. Vi har nyligen startat upp bloggandet och håller på att skaffa oss fasta mottagare iform av andra klasser i samma åldrar.Jag vill med bloggarna kittla barnen till att upptäcka möjligheterna som finns där ute i världen och väcka deras intresse och motivation för att kommunicera på olika sätt. Självklart är det viktigt att ta hänsyn till PUL. Att träna barnen till att vara Internetsmarta dva, personliga, anonyma och privata och lära dem strategier för att skydda sig själva på nätet ser jag som en av fördelarna med bloggandet. Genom bloggen får barnen kontrollerad & naturlig träning i att kommunicera via nätet. Jag ser inga problem med att deras skrivförmåga syns. Tvärt om! Den erfarenhet jag hittills har av att blogga med eleverna har visat på att själva publiceringen ökar deras motivering & lust till att “fixa till språket” just eftersom det ska publiceras. Mina elever ber i princip nästan alltid mig att läsa igen texten innan de trycker på publicera (trots att jag aldrig krävt det i bloggen). Det tycker jag är toppen! Då får vi en bra dialog kring språket och elevens språkliga uttrycksförmåga utvecklas i takt med bloggen. På den engelska bloggen sitte mina elever alltid med två fönster uppe. Ett med lexin(sv/eng-lexikon) och ett med själva bloggen. På så sätt lär de sig ständigt nya ord då de bloggar. Det gör inget att de inte kan det engelska ordet för det som de vill skriva, för de vet ju hur man med några enkla knapptryck tar reda på det! De sitter också allltid två och två (två hjärnor kan mer än en!) . Texterna utvecklas då i samspel med en klasskamrat och är en gemensam skapelse. När det gäller filmer har vi hittills varit mycket noga med att inte lägga ut bilder på eleverna. Just för att hindra att bilderna hamnar på olämpliga ställen. Men denna fråga är svår att knäcka.Kanske borde vi våga lägga ut bilder som är tagna på ett anonymt och internetsmart sätt för att på så vis träna barnen? Intresset hos eleverna finns ju och frågan är om inte vinsten är större än riskerna. Jag har bollat ut bildfrågan till mina föräldrar och bett dem fundera över hur de ser på saken. Frågan tas upp även i Myndigheten för skolutvecklings senaste rapport kring digitala lärresurser i skolan. De vibbarna som man får av den rapporten är ju att de digitala lärresurserna är här för att stanna. Det gör det ännu viktigare för oss att hjälpa barnen att utveckla digital kompetens. Förnuft och kunskap är mer stöd i lärandeprocessen än förbud!

Det är dags att lämna över bloggstafettpinnen till richblog. Jag skulle vilja veta hur du tror att framtidens skola kommer att se ut. Jag tänker främst på organisationsform, fysisk form och struktur på själva skoldagen. Klasstrukturen är kvar sen klostertiden och nog borde det vara dags att skapa en skola som är organiserad för framtiden? Hur ser din framtida drömskola ut?

Surfade planlöst in påUR:s Rum för berättnade. Det är sannerligen en plats att fastna på i timmar! Massor av bra länkar, artiklar & ideer. Just nu håller vi på och gör digitala berättelser om vår verksamhet och vår vardag. Syftet är att eleverna ska lära sig att hantera Photostory som vilket skolverktyg som helst, därför har jag valt sånt som vi upplever tillsammans och kan dokumentera gemensamt. Den senaste PS3 handlar om ett besök från Molekylverkstan (Sciense center i Stenungsund) som vi hade. Att arbeta med digitalt berättande är superkul och funkar mycket bättre än man tror innan man provar. Bara man förbereder sig väl och är beredd på tekniska hinder som längtar efter att lösas! Jag gjorde iförväg iordning lathundar med ljudfil där jag spelat in en muntlig instruktion. Eleverna fick först lyssna på min i förväg inspelade instruktion och sedan läsa igenom den i gruppen. Ingen frågade om något. Alla elever hade stenkoll efter det. Härligt! De flesta är klara så när som på själva inspelningen av berättarrösten. Vi har lite svårt att hitta inspelningslokaler (det är trångt nu efter branden…) men jag har nu scannat skolan ochschemalagt lediga lokaler i veckan. Planen är att vi ska ha Show and tell -timme på fredag och visa våra alster. Nästa projekt kommer att bli “En vecka med 4a”. Eleverna kommer i grupper att få göra en PS3 om varje veckodag. Vad arbetar ni med för digitala berättelser just nu? Vilka möjligheter serni med digitalt berättande som pedagogiskt verktyg i elevernas lärandeprocess?Berätta!

http://www.ur.se/rfb/

Fantastiskt rolig sida där man kan labba &trixa med digitala fotografier på ett kreativt & stimulerande sätt. URKUL!

Fick jag av Captian Love idag. En alldeles egen bärbar dator med massa lulllull. Den är jättefin & i princip ljudlös. Härligt! Nu ska jag börja bråka  med att installera bloggdesk. Det blir en spännande utmaning. Fast med denna goding i knät kan det bara gå super…..

 Sitter och skissar på min PIM-fyra. Genomgående tema kommer att vara Pojkar & läslust. Undersökningen kommer att handla om läsning, läslust &biblioteksbesöksfrekvens. Radioprogrammet kommer att handla om tips & ideer´för hur man bättre når pojkarna när det gäller läsning. Med andra ord ska jag försöka hitta tipsen som innebär att pojkarna inte läser under ett dolt “pistolhot”. Det är ju så viktigt att vi når dem också. Speciellt med tanken på de senaste årens ökade krav på mer avancerad, reflekterande & analyserande läsning i olika typer av medier. Idag är det ju inte bara böcker & tidningar som ska läsas utan det finns en aldrig sinande källa av olika informationer som alla ska tolkas på olika sätt. I dag  är läsförståelse i olika nivåer, inferensläsning och mer avancerad analysläsning där erfarenheter är nödvändiga för tolkning några av de viktigaste verktyg barnen behöver få hjälp att utveckla i skolan.  Hur gör du för att nå de pojkar som ständigt byter bok, tittar i boken under hela tystläsningen, uttrycker att det är tråkigt att läsa. Kom igen! Ge mig dina bästa tips!


[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=3368445358403177340&hl=en]

Older Posts »

Skip to toolbar