Feed on
Posts
Comments

Levla tillsammans!

ScreenHunter 03 Sep. 15 05

Har precis läst en fantastiskt bra bok om hur du får IUP-arbetet att bli precis det som grundtanken från början var: En levande social aktivitet som sker i etts ammanhang, gärna samspel med andra. Boken heter Bland mentorer, IUP & utvecklinsgzoner och är skriven av Leif Strandberg ( som även har skrivit Vygotskij i praktiken). Vi lär oss när vi befinner oss i ett dynamiskt samspel med andra människor. Det är då vi utvecklar kunskaper! Det är då vi når nya utvecklingszoner. Att lära innebär bl.a. förmågan att föra alltmer komplicerade och kunskapsrika samtal med sig själv och andra. IUP handlar om precis samma sak. Att med hjälp av andra människor ta sig från en utvecklingszon till en annan. Från ett kursplansmål till ett annat. “Att levla” som dataspelande barn uttrycker det. Tyvärr har IUP en tendens att i skolsammanhang och nationella debatter förpassas till att handla om ett fysiskt redskap ( själva dokumentet IUP) istället för som det är en social aktivitet. Egentligen handlar IUP väldigt lite om ett fysisk redskap (dokumentet), utan det är mer en fråga om att med hjälp av låta kulturella & intellektuella redskap låta individen designa sin egen kunskap. Resultatet av denna design blir IUP. För mig är detta ett praktiskt exempel på sociokulturell kunskapsteori när den är som bäst!

One Response to “Levla tillsammans!”

  1. amelnestor says:

    Tack för att du håller mig uppdaterad. Kunde faktiskt komma med en hel del kloka inlägg i den diskussion tack vare dig, trots amningsdimman…

Leave a Reply

Skip to toolbar