Feed on
Posts
Comments

Har övertagit bloggstafetten från Bubbles. Hon ställde de ntressanta och för mig mycket aktuella frågorna:

Hur ser du på att en klass “bloggar”. Jagg tänker på PuL (personuppgiftslagen) hur hanterar man det? I en klassblogg kan ju elever utelämnas, jag tänker på tex. man kan ”se” skrivförmåga, nivå på det som är skrivet och filmer hur sprids de?

För mig är klassbloggar ett oerhört stimulerande och utvecklande arbetssätt. Jag ser på klassbloggar som ett viktigt kommunikationsvertyg vilket stimulerar elevernas språkutveckling och lust att språka. Jag har själv två klassbloggar här på pedblog (skageracksfyror & skageracksfour). Den ena bloggen är på engelska med syftet att med hjälp av IKT utveckla barnens språk och att få kulturutbyte med andra jämnåriga i världen.Den andra är på svenska och lite av en dagboksplattform. Vi har nyligen startat upp bloggandet och håller på att skaffa oss fasta mottagare iform av andra klasser i samma åldrar.Jag vill med bloggarna kittla barnen till att upptäcka möjligheterna som finns där ute i världen och väcka deras intresse och motivation för att kommunicera på olika sätt. Självklart är det viktigt att ta hänsyn till PUL. Att träna barnen till att vara Internetsmarta dva, personliga, anonyma och privata och lära dem strategier för att skydda sig själva på nätet ser jag som en av fördelarna med bloggandet. Genom bloggen får barnen kontrollerad & naturlig träning i att kommunicera via nätet. Jag ser inga problem med att deras skrivförmåga syns. Tvärt om! Den erfarenhet jag hittills har av att blogga med eleverna har visat på att själva publiceringen ökar deras motivering & lust till att “fixa till språket” just eftersom det ska publiceras. Mina elever ber i princip nästan alltid mig att läsa igen texten innan de trycker på publicera (trots att jag aldrig krävt det i bloggen). Det tycker jag är toppen! Då får vi en bra dialog kring språket och elevens språkliga uttrycksförmåga utvecklas i takt med bloggen. På den engelska bloggen sitte mina elever alltid med två fönster uppe. Ett med lexin(sv/eng-lexikon) och ett med själva bloggen. På så sätt lär de sig ständigt nya ord då de bloggar. Det gör inget att de inte kan det engelska ordet för det som de vill skriva, för de vet ju hur man med några enkla knapptryck tar reda på det! De sitter också allltid två och två (två hjärnor kan mer än en!) . Texterna utvecklas då i samspel med en klasskamrat och är en gemensam skapelse. När det gäller filmer har vi hittills varit mycket noga med att inte lägga ut bilder på eleverna. Just för att hindra att bilderna hamnar på olämpliga ställen. Men denna fråga är svår att knäcka.Kanske borde vi våga lägga ut bilder som är tagna på ett anonymt och internetsmart sätt för att på så vis träna barnen? Intresset hos eleverna finns ju och frågan är om inte vinsten är större än riskerna. Jag har bollat ut bildfrågan till mina föräldrar och bett dem fundera över hur de ser på saken. Frågan tas upp även i Myndigheten för skolutvecklings senaste rapport kring digitala lärresurser i skolan. De vibbarna som man får av den rapporten är ju att de digitala lärresurserna är här för att stanna. Det gör det ännu viktigare för oss att hjälpa barnen att utveckla digital kompetens. Förnuft och kunskap är mer stöd i lärandeprocessen än förbud!

Det är dags att lämna över bloggstafettpinnen till richblog. Jag skulle vilja veta hur du tror att framtidens skola kommer att se ut. Jag tänker främst på organisationsform, fysisk form och struktur på själva skoldagen. Klasstrukturen är kvar sen klostertiden och nog borde det vara dags att skapa en skola som är organiserad för framtiden? Hur ser din framtida drömskola ut?

One Response to “Klassblogg -ett sätt att utveckla den spontana skrivförmågan”

  1. ITmira says:

    Jag gillar ditt uttryck “Internetsmart”! Det säger en hel del om att man behöver strategier och kunskap för att agera på ett bra sätt.

Leave a Reply

Skip to toolbar