Feed on
Posts
Comments

Surfade planlöst in påUR:s Rum för berättnade. Det är sannerligen en plats att fastna på i timmar! Massor av bra länkar, artiklar & ideer. Just nu håller vi på och gör digitala berättelser om vår verksamhet och vår vardag. Syftet är att eleverna ska lära sig att hantera Photostory som vilket skolverktyg som helst, därför har jag valt sånt som vi upplever tillsammans och kan dokumentera gemensamt. Den senaste PS3 handlar om ett besök från Molekylverkstan (Sciense center i Stenungsund) som vi hade. Att arbeta med digitalt berättande är superkul och funkar mycket bättre än man tror innan man provar. Bara man förbereder sig väl och är beredd på tekniska hinder som längtar efter att lösas! Jag gjorde iförväg iordning lathundar med ljudfil där jag spelat in en muntlig instruktion. Eleverna fick först lyssna på min i förväg inspelade instruktion och sedan läsa igenom den i gruppen. Ingen frågade om något. Alla elever hade stenkoll efter det. Härligt! De flesta är klara så när som på själva inspelningen av berättarrösten. Vi har lite svårt att hitta inspelningslokaler (det är trångt nu efter branden…) men jag har nu scannat skolan ochschemalagt lediga lokaler i veckan. Planen är att vi ska ha Show and tell -timme på fredag och visa våra alster. Nästa projekt kommer att bli “En vecka med 4a”. Eleverna kommer i grupper att få göra en PS3 om varje veckodag. Vad arbetar ni med för digitala berättelser just nu? Vilka möjligheter serni med digitalt berättande som pedagogiskt verktyg i elevernas lärandeprocess?Berätta!

http://www.ur.se/rfb/

Leave a Reply

Skip to toolbar